hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
การเตรียมตัว เตรียมความพร้อม รับมือแผ่นดินไหว
ความปลอดภัย
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้เกิดแผ่นดินไหวที่รัฐฉาน ประเทศพม่าถึง ๓ ครั้ง วัดแรงสั่นสะเทือนได้ ๖.๗ ริคเตอร์ ส่งผ่านแรงสั่นสะเทือน เข้าภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มาทางรอยเลื่อนเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ในหลายจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อยู่ในอาคารสูงจะรับถึงความรู้สึกของแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นดินอ่อนและมีอาคารสูงจำนวนมาก หากเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนได้ กรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มอยู่แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ครอบคลุมถึงการเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ แต่อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวที่ดีเพื่อรับมือภัยแผ่นดินไหว จะช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติได้มาก จึงขอแจ้งการเตรียมรับมือแผ่นดินไหวให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

ก่อนเกิดเหตุ
๑. ซักซ้อมความพร้อมของสมาชิกในครอบครัว กำหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และจุดนัดพบที่ปลอดภัยภายนอกบ้าน รวมถึงสอนสมาชิกในครอบครัวให้รู้จักวิธีตัดไฟ ปิดวาล์วน้ำ และถังแก๊ส
๒. ตรวจสภาพความปลอดภัยของใช้ในบ้าน ยึดอุปกรณ์กับฝาบ้านหรือเสาให้แน่น
๓. เตรียมไฟฉาย นกหวีด กระเป๋ายาประจำบ้าน น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป ไว้ในจุดที่สามารถหยิบฉวยได้ง่าย
๔. อย่าวางสิ่งของที่แตกหักง่าย เช่น เครื่องแก้ว สิ่งของหนักไว้บนที่สูง

ขณะเกิดเหตุ
๑. ตั้งสติ ปิดสวิตซ์ไฟหลัก และปิดถังแก๊ส
๒. หมอบกับพื้น อยู่ให้ห่างจากสิ่งของที่อาจหล่นใส่หรือล้มทับ หรือมุดใต้โต๊ะ
๓. ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้อยู่ห่างจากอาคาร ป้ายโฆษณา เสาไฟ ต้นไม้ใหญ่
๔. ถ้าอยู่ในตึกสูง หากเป็นอาคารเก่าและไม่มั่นคง ให้หาทางออกจากอาคารโดยเร็ว แต่อย่าแย่งกันจนชุลมุน และห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด
๕. หากติดอยู่ในซากอาคาร ให้ส่งสัญญาณการช่วยชีวิต เช่น ใช้นกหวีด เคาะท่อ ฝาผนัง ฯลฯ การตะโกนอาจสูดสิ่งอันตรายเข้าร่างกายและอ่อนล้าในที่สุด