hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) >> ขั้นตอนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ หรือ เด็กโต
ขั้นตอนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ หรือ เด็กโต

 

ขั้นตอนปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ หรือ เด็กโต

 


ขั้นตอนการทำ CPR ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ หรือเด็กโต
1. ให้ลองเขย่าผู้ป่วยเบาๆ แล้วสังเกตว่า เคลื่อนไหวหรือหายใจหรือไม่ ถามครับว่า “เป็นอะไรไหม ?”
2. ถ้าไม่ตอบสนอง ให้ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ ให้อีกคนหนึ่งโทรเรียกรถพยาบาล 1669 อย่าจากเด็กไปเรียกด้วยตนเองจนกว่าจะทำ CPR ครบ 2 นาที
3. ถ้ามีโอกาสที่ผู้ป่วยจะได้รับอันตรายที่กระดูกสันหลัง ให้ใช้คน 2 คนเคลื่อนย้ายเด็กเพื่อป้องกันคอและลำตัวบิด

                                       

4. ยกคางขึ้นด้วยมือข้างหนึ่ง ผลักศีรษะไปด้านหลังด้วยมืออีกข้างหนึ่ง

                                          

5. วางหูใกล้กับปากและจมูกของผู้ป่วย สังเกตการเคลื่อนไหวของหน้าอก สังเกตลมหายใจจากความรู้สึกจากแก้ม

                                        

6. ถ้าผู้ป่วยยังไม่หายใจ
ใช้ปากประกบกับปาก บีบจมูกให้แน่น
พยายามยกคางแหงนหน้าขึ้น
เป่าปาก 2 ครั้ง โดยที่เป่าปากใช้เวลาประมาณ 2 นาทีและพยายามให้หน้าอกขยาย

                                         

7. กดหน้าอก
วางสันฝ่ามือบนหน้าอก ระดับราวนม
ให้มืออีกข้างหนึ่งวางบนมืออีกข้าง
กดหน้าอกให้กดลงไปให้ลึก 2 นิ้ว
กดหน้าอก 30 ครั้ง กดแต่ละครั้้งต้องเร็วและไม่มีการหยุด นับหนึ่ง นับสอง นับสาม นับสี่ นับห้า นับหก นับเจ็ด นับแปด นับเก้า นับสิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบห้า สิบหก สิบเจ็ด สิบแปด สิบเก้า ยี่สิบ ยี่เอ็ด ยี่สอง ยี่สาม ยี่สี่ ยี่ห้า ยี่หก ยี่เจ็ด ยี่แปด ยี่เก้า สามสิบ หยุด

8. เป่าปาก 2 ครั้ง ให้หน้าอกขยาย

9. ทำซ้ำข้อ 7 กดหน้าอก 30 ครั้งตามด้วยเป่าปาก 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 2นาที
หลัง 2นาทีถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ ไม่ไอ ไม่ขยับ ให้โทรหารถพยาบาล 1669 ทันทีครับ
ทำซ้ำข้อ 9 จนกว่าผู้ป่วยจะตื่น

         ห้ระวังเสมอ กรณีผู้ประสบภัยจมน้ำ และ เวลาที่ขนย้ายผู้จมน้ำ ให้คำนึงไว้ว่าอาจได้รับอันตรายส่วนลำคอ และกระดูกสันหลัง อย่าหมุนคอ อย่าหงายหรือก้มคอโดยไม่จำเป็น ให้ศีรษะและคออยู่นิ่งให้มากที่สุดระหว่างขนย้ายผู้ป่วย คุณสามารถใช้ผ้าเช็ดตัวม้วนวางทั้ง2 ข้างของศีรษะ แล้วใช้เทปพันศีรษะเข้ากับกระดาน