hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> ทฤษฎีของไฟ (วิชาการ) >> เพลิงขั้นต้น 4 นาทีเท่านั้น....
เพลิงขั้นต้น 4 นาทีเท่านั้น....
4 นาทีเท่านั้น.... 

        ท่านเคยดู VDO  การทดลองจุดเทียนไขทิ้งไว้บนเก้าอี้รับแขก แล้วปล่อยทิ้งไว้จนห้องทั้งห้องลุกไหม้.... สังเกตุ อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในห้อง.... ( ติด เทอร์โมมิเตอร์ ไว้ที่ข้างฝา เพื่อวัดอุณหภูมิของอากาศภายในห้อง.... ) พบว่า....
 
  เวลา
  ( นาที : วินาที )  
  อุณหภูมิอากาศภายในห้อง  
00 : 00 17 Cº
.... ....
03 : 00 30 Cº
03 : 10 40 Cº
03 : 20 50 Cº
03 : 30 60 Cº
03 : 40 100 Cº
.... ....
04 : 00 400 Cº


         สรุปก็คือ เรามีเวลาเพียงไม่เกิน 4 นาทีที่จะดับไฟ.... ( อันที่จริง 3 นาที กะอีกไม่กี่วินาทีเองน่ะ ) ที่จะดับไฟ....

         ถ้าไม่ดับไฟให้ได้ภายใน 4 นาที.... มันจะกลายเป็นไฟกองใหญ่ ที่ไหม้รุนแรงและร้อนเกิดกว่าที่เราคนเดินดินกินข้าวแกงจะจัดการดับเอง.... ต้องให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือดับเพลิง มาจัดการ....

ไฟที่ลุกไหม้ ไม่เกิน 4 นาที.... นักดับเพลิง เขาเรียกว่า เพลิงขั้นต้น