hits counter
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
Google
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
จัดลำดับบทความ
>> หน้าหลักของบทความ >> ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย >> สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้


สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้      1.การเผาขยะและหญ้าแห้ง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้บ่อยที่สุด การเผาขยะหรือหญ้าแห้งในที่โล่งแจ้ง ควรทำด้วยความระมัดระวัง

                  # ควรเผาขยะในเตาเผา ในถังโลหะ หรือตะกร้าลวด

                  # ควรเผาขยะคราวละเล็กละน้อย จะปลอดภัยกว่าการนำขยะมาสุมเป็นกองโต

                  # ไม่ควรเผาขยะในขณะที่ลมแรง ขณะเผาควรเฝ้าดูและอยู่ใกล้ ๆ พร้อมด้วยถังใส่น้ำ เตรียมป้องกันไฟลุกลาม อย่าให้กองไฟมอดดับเอง ควรให้น้ำราดขี้เถ้าที่ยังมีควันคุกรุ่นอยู่ให้ดับสนิท2.ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟไหม้มากเป็นอันดับสอง เนื่องจาก

                  # สายไฟที่ใช้มีขนาดเล็ก ไม่พอกับปริมาณกระแสที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้าน

                  # สายไฟฟ้าเก่าชำรุดจนเสื่อมสภาพ

                  # การใช้ฟิวส์ไม่ถูกขนาด

                  # การทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่าง เช่น เตารีดไฟฟ้า เตาต้มน้ำไฟฟ้า ทิ้งไว้เพื่อไปทำธุระอย่างอื่น อาจจะลืม ทำให้เกิดความร้อน และเกิดเพลิงไหม้ได้3.การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกวิธี

                  # บางคนมักง่าย ชอบติดไฟเตาถ่านหรือฟืน ด้วยการราดน้ำมันเชื้อเพลิง

                  # การเคี่ยวน้ำมันหมูร้อนจัดเกินไป การเคี่ยวเทียนไขน้ำมันก๊าซ เพื่อนำไปเช็ดถูพื้นบ้าน

                  # สตรีที่ใช้สเปรย์ฉีดผม เป็นวัตถุไวไฟ เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน

                  # น้ำมันรถยนต์เป็นวัตถุไวไฟ

                  # สีพ่น น้ำมันทินเนอร์ หรือสีน้ำมันแห้งแร็ว เป็นวัตถุไวไฟทั้งสิ้น

                  # ผงฝุ่นจำนวนมากจากเครื่องดูดฝุ่น อาจจะระเบิดได้ ถ้าไปเคาะฝุ่นลงบนเปลวเพลิง

                  # การจุดตะเกียงน้ำมัน หรือเทียนไขใกล้มุ้ง มักทำให้เกิดไฟไหม้ได้บ่อยครั้ง4.การสูบบุหรี่และการใช้ไม้ขีดไฟ

                  # คนมักง่าย สะเพร่า เผลอเรอ ทิ้งก้นบุหรี่โดยไม่ดับให้สนิทลงบนพื้น บนกองขยะ บนหญ้าแห้ง

                  # การจุดบุหรี่ขณะเติมน้ำมันรถยนต์ในปั้มน้ำมัน

                  # การเขี่ยเถ้าบุหรี่ร้อน ๆ ลงบนวัตถุเชื้อเพลิง

                  # อย่าสูบบุหรี่บนที่นอนเป็นอันขาด

                  # ควรเก็บไม้ขีดไฟให้พ้นมือเด็ก แต่ถ้าเด็กโตถึงวัยที่อยากลองจุดไม้ขีดไฟเล่น ควรอนุญาตให้เล่นโดยอยู่ในความควบคุม อย่างใกล้ชิด5.การดับไฟในเตาหุงต้มไม่สนิท

                  # ควรฝึกนิสัยดูแลดับไฟให้สนิททุกครั้ง ภายหลังประกอบอาหารเสร็จสิ้นแล้ว อย่าปล่อยให้ถ่านหรือฟืน มอดดับเองในเตาเป็นอันขาด6.การจุดธูปเทียนบูชาพระ

                  # ควรปักเสียบไว้ในกระถางธูป อย่าปักเสียบไว้ในที่อื่นที่ไม่ปลอดภัย เทียนก็ควรปักไว้ในเชิงเทียนเช่นกัน และอย่าปล่อยให้ลุกไหม้นาน ๆ โดยไม่มีผู้ดูแล ผู้ใช้ไม่ควรทิ้งห้อง หรือเข้านอนก่อนธูปดับ

                  # การเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อไหว้เจ้า ควรทำในภาชนะโลหะ เช่น กระป๋องหรือปีบ ที่สามารถควบคุม มิให้กระดาษปลิวไปทำความเสียหายในที่อื่นได้

                  # การจุดยากันยุง ควรกระทำในภาชนะที่ปกปิดได้มิดชิด และไม่ควรทิ้งไว้ หากเลิกใช้ควรดับให้สนิทเสียก่อน