< >

Random Article


ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)

การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัว

...


เหตุเพลิงไหม้ซานติก้า ผับ ย่านเอกมัย เขตวัฒนาในคืนส่งท้ายปีเก่า เป็นโศกนาฏกรรมที่คร่าชีวิตคนไปมากกว

...

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)    ตอนที่ 2

ลำดับขั้นในการปฏิบัติกา

...

“ไฟไหม้! ไฟไหม้!... ช่วยด้วยยยยย...Help me! Help me!” …

 

เสียงหวีดร้องที่โหยหวน กลุ่มควันสีเทา

...

ใน กรณีมีมาตรวัด ให้ดูเข็มให้ชี้อยู่ในแถบสีเขียว ถ้าเข็มเอียงไปในด้านซ้ายมือ แสดงว่าแรงดันในถังไม่อย

...

การป้องกันและลดความสูญเสียจากอัคคีภัย

การจัดระเบียบเรียบร้อยดี หมายถึง การป้องกันการติดต่อลุกลาม โด

...

การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย (CASUALTY HANDING)

ความหมาย :-
คำว่า “ผู้ประสบภัย”  หมายถึง บุคคลที่ได้รับ

...

ผู้ปฐมพยาบาลจะต้องลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามความรุนแรง ซึ่งอาจแบ่งได้หลายแบบ ได้ดังนี

...

ประวัติเรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)

       ในปี 1902 George Andrew Darby เป็นวิศวกรทางด

...

เทคนิคการผจญเพลิงที่สำคัญที่สุดก็คือ การเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อช่วยผู้ท

...